english version
dr hab. Agnieszka Herman
Instytut Oceanografii
Uniwersytet Gdański
Al. Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
Email: oceagah@ug.edu.pl
Tel: +48 (0)58 5236887
Fax: +48 (0)58 5236678
Curriculum Vitae
ResearchGateORCID iD0000-0001-5112-7165
Podręczniki oceanografii fizycznej online:
Źródła danych oceanograficznych:
Narzędzia i programy:
Modele numeryczne prądów, falowania i transportu osadów:
Meteorologia
Patrz linki u dołu strony przedmiotu "Podstawy Meteorologii"
Sieci neuronowe