english version
dr hab. Agnieszka Herman
Instytut Oceanografii
Uniwersytet Gdański
Al. Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
Email: oceagah@ug.edu.pl
Tel: +48 (0)58 5236887
Fax: +48 (0)58 5236678
Curriculum Vitae
ResearchGateORCID iD0000-0001-5112-7165

Semestr zimowy 2015/2016:

Zajęcia:
Grupa 1:poniedziałek, 16:00-18:25,sala 697
Konsultacje: wtorek 12:00-13:00 oraz czwartek 10:30-11:30, pokój 587

Plan na poszczególne zajęcia

DataZajęcia
05.10Zajęcia wprowadzające
12.10Zadanie 1, część 1
19.10Zadanie 1, część 2
26.10Zadanie 2, część 1
02.11wolne :-)
09.11Zadanie 2, część 2
16.11Zadanie 3
23.11Zadanie 4 + kolokwium cząstkowe nr 1
30.11Zadanie 5
07.12Wstęp teoretyczny do zadania 6
14.12Zadanie 6 + kolokwium cząstkowe nr 2
04.01Zadanie 7
11.01Zadanie 8
18.01Kolokwium końcowe

Zasady zaliczenia

Maksymalna możliwa ilość punktów do zdobycia w ciągu semestru wynosi 100.
Do uzyskania zaliczenia niezbędne jest uzyskanie w sumie co najmniej 50 punktów.
Punktacja jest następująca:
 1. Każde z ośmiu ćwiczeń: 8 punktów
 2. Każde z dwóch kolokwiów cząstkowych: 6 punktów
 3. Kolokwium końcowe: 24 punkty
Uwaga: Z każdego ćwiczenia należy się rozliczyć w ciągu tygodnia od zajęć, najpóźniej do godz. 24:00 dnia poprzedzającego następne zajęcia (również wtedy, gdy zajęć w tygodniu następnym nie ma!; wszystkie terminy rozliczania ćwiczeń są podane w tabeli z ocenami). Za spóźnienia w oddawaniu ćwiczeń naliczane są kary: minus 3 punkty za każdy rozpoczęty tydzień spóźnienia.

Nie ma możliwości poprawiania raz oddanych ćwiczeń.

Nie ma możliwości poprawiania kolokwiów.

W celu zaliczenia ćwiczenia należy przesłać pojedynczy plik PDF zawierający raport (wyniki + opis) na adres email podany w nagłówku tej strony, umieszczając w tytule tekst "Oceanografia fizyczna zadanie [nr]". W nazwie pliku należy umieścić tylko swoje nazwisko (np. Kowalski.pdf). Pliki w innym formacie nie będą akceptowane. Nie należy również przesyłać innych materiałów, arkuszy Excela z obliczeniami, oddzielnych rysunków itp. Ilość tekstu w sprawozdaniu nie powinna przekraczać 1 strony A4.


Wykorzystywane oprogramowanie

Do wykonania większości ćwiczeń potrzebny jest program Ocean Data View (ODV). Zalecane jest zainstalowanie na własnym komputerze tej samej wersji, która jest zainstalowana w pracowni komputerowej.
Program ODV dostępny jest na stronie Instytutu Alfreda Wegenera: http://odv.awi.de/en/home/
Program instalacyjny można ściągnąć po zalogowaniu się (rejestracja jest darmowa).


Program ćwiczeń

 1. Struktura temperatury i zasolenia w wybranej części oceanu:
  • Typowe rodzaje map i wykresów stosowanych w oceanografii (mapy konturowe, przekroje pionowe, diagramy T-S etc.) oraz podstawy pracy z programem Ocean Data View.
  • Pionowa i pozioma zmienność temperatury i zasolenia wody.
  • Termoklina i haloklina.
  • Sezonowe zmiany temperatury i zasolenia wody.
 2. Gęstość wody w wybranej części oceanu. Masy wodne i mieszanie:
  • Analiza diagramów T-S. Masy wodne. Mieszanie.
  • Gęstość umowna wody morskiej. Formuła Mamajewa.
  • Stabilność pionowa mas wodnych. Parametr stabilności Brunt-Vaisala.
 3. Różnicowa dyfuzja ciepła i soli. Słone palce:
  • Warunki sprzyjające powstawaniu słonych palców.
  • Występowanie stref słonych palców w oceanach.
  • Stabilność w strefach słonych palców.
 4. Propagacja dźwięku w wodzie morskiej:
  • Formuła Medwina
  • Pionowa zmienność prędkości dźwięku w wodzie morskiej.
  • Sonic Layer Depth (SLD). Kanał dźwiękowy.
 5. Prądy wiatrowe. Transport Ekmana i upwelling:
  • Spirala Ekmana.
  • Upwelling i downwelling. Pompa Ekmanowska
  • Przydenna warstwa Ekmana. Generowany wiatrem transport wody w Rynnie Słupskiej.
 6. Metoda geostroficzna:
  • Anomalie geopotencjału i prądy geostroficzne w wybranym akwenie.
  • Wysokość dynamiczna.
  • Wyznaczanie pionowego profilu prędkości prądu na podstawie rozkładu temperatury i zasolenia (metoda geostroficzna).
  • Wpływ poziomu odniesienia na wyznaczany profil prędkości prądu.
  • Zastosowanie metody geostroficznej do analizy prądów strefy równikowej.
 7. Prądy powierzchniowe i poziom morza w wybranej części oceanu:
  • Cyklonalne i antycyklonalne układy cyrkulacyjne.
  • Związek między rozkładem wiatrów, prądów powierzchniowych i temperaturą powierzchni morza.
 8. Falowanie wiatrowe:
  • Zależność parametrów fal wiatrowych od kierunku, prędkości i siły wiatru.
  • Metoda Kryłowa.
  • Prawdopodobieństwo przewyższenia wysokości i okresu fali.

Materiały