english version
dr hab. Agnieszka Herman
Instytut Oceanografii
Uniwersytet Gdański
Al. Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
Email: oceagah@ug.edu.pl
Tel: +48 (0)58 5236887
Fax: +48 (0)58 5236678
Curriculum Vitae
ResearchGateORCID iD0000-0001-5112-7165

Semestr zimowy 2015/2016:

Wykłady:
poniedziałek, 14:05-15:45,sala AO
czwartek, 12:15-14:00,sala AO
Konsultacje: wtorek 12:00-13:00 oraz czwartek 10:30-11:30, pokój 587

Program wykładów:

 1. Właściwości chemiczne i fizyczne wody
 2. Czasowo-przestrzenna zmienność cech fizycznych wód morskich; termoklina i haloklina
 3. Masy wodne mórz i oceanów; diagramy T-S
 4. Stabilność pionowa mas wodnych, mieszanie, dyfuzja, konwekcja, dyfuzja różnicowa
 5. Cyrkulacja termohalinowa w oceanach
 6. Dźwięk w wodzie morskiej; akustyczne metody w badaniach oceanów
 7. Zamarzanie wody słodkiej i morskiej
 8. Powstawanie, rodzaje i struktura lodu morskiego
 9. Podstawy termodynamiki lodu morskiego; bilans energetyczny powierzchni oceanu pokrytego lodem
 10. Mechaniczne właściwości i dynamika lodu morskiego
 11. Oceanografia strefy brzegowej. Estuaria.
 12. Elementy oceanografii regionalnej. Prąd Agulhas. Ocean Południowy. Arktyka.

Materiały