english version
dr hab. Agnieszka Herman
Instytut Oceanografii
Uniwersytet Gdański
Al. Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
Email: oceagah@ug.edu.pl
Tel: +48 (0)58 5236887
Fax: +48 (0)58 5236678
Curriculum Vitae
Follow me on ResearchGateProjekty w trakcie realizacji

Projekty zakończone

Badania własne:

Projekty KBN/MNiSW/NCN:

Inne: